Samen doen waar we goed in zijn!

Wij geloven dat businessmodellen excelleren als we samen doen waar we goed in zijn. Achter succesvolle organisaties staan succesvolle ondernemers. Ze weten feilloos waarom ze doen wat ze doen. Problemen en gedoe binnen organisaties gaan daarom (bijna) nooit over het hart van de organisatie (core business) maar over mensen, conflicten, veranderprocessen, ziekteverzuim, financiële- en arbeidsrechtelijke- zaken… en noem maar op. Stel dat het mogelijk zou zijn die bedrijfsactiviteiten onder te brengen bij één businesspartner? Eén kennisorganisatie waaraan je deze bedrijfsonderdelen toevertrouwd. Simpelweg omdat dat hún core business is. Met de best mogelijke kwaliteit en tegen lagere kosten dan jijzelf ooit kunt realiseren. Zou je dat overwegen? Is je antwoord ‘ja misschien’, dan is het hoog tijd dat we in gesprek gaan.

Onze business units
ZAKENWIJZER is een kennisorganisatie waaraan je alle organisatieonderdelen – behalve jouw eigen corebusiness – kunt uitbesteden. We bieden een uniek totaalconcept waarmee we de best beschikbare professionele kennis verbinden aan jouw bedrijf! Nooit meer bezig zijn met zaken die niet je eerste liefde zijn en waar je niet goed in bent en ook eigenlijk geen zin in hebt. Ons complete dienstenpakket is onderverdeeld in 7 business units:

Missie
Mensen en organisaties op hun bestemming brengen.

Visie
Businessmodellen laten excelleren door samen te doen waar we goed in zijn.

Kernwaarden
Passie voor mensen
Ieder mens is waardevol met unieke talenten en mogelijkheden.

Anders denken en anders doen
Het verschil maken t.o.v. de traditionele manier van ondernemen door anders te denken en anders te doen.

Een 9 zijn
Presteren als een 10 is een utopie. Er is altijd ruimte voor verbetering. Met een 9 streven wij naar de hoogst haalbare kwaliteit in alles wat wij doen.